Представлення
Повiдомлення
Документи
Гостьові Links
Offices virtual tour
Ipsy
Contact

Unіgov - Офіційний сайт Holos Global System і його ініціативи.

Проблеми, ідеї, ресурси, організація.

Не існує нерозв'язних матеріальних проблем, просто необхідно усвідомити їх, сприйняти, визнати, упорядкувати по пріоритету, знайти пожодження, досліджувати причини, установити здійсненні цілі, знайти рішення (ідеї), зробити інструменти, врахувати наслідки рішень, опреділити стратегію, щоб зорієнтувати засоби в напрямку до мети, діяти конкретно і перевіряти результати.

Тридцять найбільш відчутних і термінових проблем у порядку пріоритету із відповідними рішеннями.

1œ Енергія недостатня і погано розподілена. Ми маємо нафти тільки на найближчі 40 років. Tejas (Енергія) передбачає розвиток виробництва і використання енергії на планеті за допомогою всіх джерел з погляду науки надійних і наявних у наявності.

2œ Питна вода обмежена. У 2025р., що є в розпорядженні води буде на половину менше, ніж у 1985, з її недостачею для 3.5 млрд. людей . Udaka (Вода) передбачає збільшення наявності питної води, використання водойм, у яких перебуває, і її перерозподіл на планеті за допомогою каналів і інших можливих способів, запропонованих сучасною технологією.

3œ Не усі забезпечені їжею. Майже 800 млн. чоловік голодує. Asana (Харчування) передбачає вирішення проблеми голоду у світі за допомогою розподілу їжі на 3-и роки, цей час необхідний для запуску інших програм, що дозволять тим, хто голодує, виробля ти достатньо .

4œ Багато хворіють. Десятки мільйонів чоловік умирають через недостачу коштів для боротьби з легко виліковними хворобами. Ayus (Здоров'я) передбачає поліпшення здоров'я за допомогою дослідження, лікування і профілактики.

5œ Культура обмежена: одна четверта людства, біля одного мільярда з половиною, безграмотні. Jnana (Знання) передбачає загальне навчання, збільшення інформації і її доступність для кожної людини.

6œ Нестача суспільних зв'язків. Перекручене використання засобів зв'язку зробило людей більш ізольованими і залежними від газет і телебачення . Vadana-Karna (Суспільні центри спілкування) проект, що передбачає ії поширення суспільних контактних центрів, де люди зможуть інформуватися і дискутувати.

7œ Виробництво в упадку . Чверть з нас робить і використовує три четвертих світoвого багатства. Karotі (Виробництво) передбачає галузеві і регіональні виробничі плани відповідно до потреб і виробничих призвань жителів у різних Країнах.

8œ Економіка в кризовім становищі. Один мільярд чоловік має менше одного долара в день і 4,5 млрд. жителів 140 країн живе менше, ніж за два долари в день. Tetrakos (Чотири аспекти) передбачає національно-економічні проекти розвитку, що розглядаються виробничими планами проекту Karotі і ґрунтуються на чотирьох аспектах: потребах, покликаннях, ресурсах, організації.

9œ Нестача робочих місць. Більша частина Країн, що мають природні ресурси ( сировину ) не перетворюють їх у продукцію, а продають їх за низькою ціною більш розвиненим Країнам. Nava (Нові ) передбачає нові підприємства в кожнім секторі для утворення нових робочих місць.

10œ Множаться негативні економічні цикли. Риночна економіка обґрунтована експансивними періодами і депресіями через відсутність планування виробництва. Varga (Група) універсальне підприємство, що складається з регіональних груп взаємозалежних підприємств для запобігання циклічних криз в економіці.

11œ Багатства сконцентровані в деяких руках: через концентрацію засобів виробництва і фінансів, 1% населення володіє більш 50% усього світового багатства. Karana (Виробництво) проект всесвітнього розвитку засобів виробництва, використовуваних підприємствами, передбаченими проектом Nava.

12œ Нестача товарів тривалого користування. Основними галузями економіки являються важка індустрія, товари широкого вжитку й інформатика, при обмеженій наявності пристосувань, інвентарю й інструментів, тих товарів, що роблять життя більш комфортабельним . Bhaks (Продукція тривалого користування) передбачає виробництво товарів тривалого користування в безперервнім використанні.

13œ Непомiрна вартість послуг. Чотири п'ятих внутрішнього валового продукту найбільш передових економік утворюється послугами, які встановлюють ціни що перевищують у 4, 5…10 разів  вартість виробництва . Seva (Послуги) проект органічного розвитку послуг для підприємств і приватних осіб з метою зменшення витрат і цін.

14œ Стан навколишнього середовища на межі. Спалювання копалин і вуглеводнів викликало значне забруднення повітря, води і потеплення на планеті. Ecology (Навколишнє середовище) передбачає очищення води, повітря і ґрунту.

15œ Ми перетерплюємо наслідки  фінансизації економіки. Принаймні 95% грошових і фінансових угод спрямовано на спекулятивні операції, що не мають відносин до реальної економіки і торговим обмінам. Kosa (Багатство) нова система фінансових відносин заснована на безпосередньому переміщенні ресурсів від тих, хто ними володіє до тих, хто їх може використовувати для переносу в реальну економіку.

16œ Більша частина заощаджень являється непродуктивною. Заощадження призначені переважно на фінансові операції, провокуючи помітне скорочення інвестицій. Cіnotі (Заощадження) передбачає залучення грошових заощаджень призначаючи їх на виробничі цілі шляхом участі вкладників у керуванні підприємствами гарантуючи цілісність капіталів.

17œ Багатство не інвестується на виробництво. Зроблене багатство не призначається на виробництво іншого реального багатства, а інвестується на невиробничі цілі. Parasparam (Реінвестування достатку) передбачає виробниче інвестування зробленого підприємствами багатства за допомогою нових засобів виробництва.

18œ Ринок гегемонізован. Невелика кількість великих підприємств контролює ринок, економіку і фінанси, у той час як багато дрібних підприємств позбавлені можливості конкурувати. Невистачає середніх підприємств і ставляться їм перешкоди. Synergy (Виробничі відносини) система компаньй онських і торгових відносин між підприємствами для збільшення інформації, планування і договірних можливостей.

19œ Необхідні споживання знаходяться в кризовому стані. У середньому, підприємства не можуть  виробляти більш е двох третіх своєї виробничої потужності, через ринок і витрати. Vencap (Зміцнення потенціалу існуючих підприємств) передбачає втручання для виробничого і комерційного укріплення існуючих підприємств із метою прискорення процесу посилення реальної економіки.

20œ Кредитування реальної економіки незадовільно. Парадоксально, у той час як 19 двадцятих грошових ресурсів, що знаходяться в обігу, спрямовані у віртуальну економіку, а реальній економіці не вистачає необхідних кредитів для керування і розвитку підприємств. Vіkraya (Комерційний Кліринг) система міжнародного клірингу комерційних платежів, що перетворює комерційні кредити в засоби обміну й оплати без використання грошей.

21œ На інформаційні системи впливає ринок. Переважно виробляються  і розподіляються системи й апарати скоріше на особистий розсуд, ніж корисні для інформування й обміну новинами і думками. Stellar (Інформаційна система) інформаційна інтерактивна система радіоефірного типу, що дозволяє за допомогою геостаціонарних супутників одержати в реальному часі відповідь на будь-яке питання, на яке вже існує відповідь.

22œ Ми живемо в умовах персональної незахищеності. Пожежі, повені, землетруси, дорожні аварії, терористичні акти, війни й інші причини провокують страх і беззахисність. Eka (Особиста безпека) передбачає систему особистої безпеки з глобальним поширенням .

23œ Хаотичний рух. Хаос руху збільшив час пересування транспортних засобів на коротких і середніх дистанціях. При більш повільних засобах пересування, ніж зараз, пункт призначення досягався швидше.  Pat-Patatі (Повітряне пересування) нова система пересування транспорту з вертикальним зльотом (Aіr-X).

24œ Банківська система обслуговує деяких, у яких більш зацікавлена. Нинішня банківська діяльність ґрунтується на дешевих послугах по високих тарифах і на винагородах від розміщення фінансових продуктів і інструментів. Cyberbank (Телематичний банк) телематичний банк, що може бути використаний усіма способами зв'язку для прискорення банківських операцій, скоротивши до мінімуму їх вартість .

25œ Немає миру, ми постійно воюємо. Величезна воєнна технологія робить регіональні конфлікти і збільшує ризик використання ядерної зброї. Santі (Мир) передбачає перетворення воєнної промисловості в інші види діяльності для створення і виробництва, а не руйнування.

26œ Дослідження являється недостатнім. На базові дослідження, експеримент і прикладне дослідження призначені недостатні ресурси, а також через острах деяких втратити контроль над всіма іншими. Avatar (Дослідження) всесвітній центр універсальних фундаментальних і прикладних досліджень.

27œ Ми стали більш егоїстичними, нещирими, лицемірними. Наявні в розпорядженні основні засоби використовуються на задоволення інстинктів замість того, щоб стримати їх. Використовуються засоби дані в розпорядження технологічним прогресом заради особистого затвердження, саме коли треба б жити і розвиватися без необхідності затверджуватися над іншими. Не перебираючи. Вiдновлення (Змiни) проект контекстуальної і планової реформи соціальних, громадянських, політичних, економічних, моральних і релігійних відносині поводжень.

28œ Політика залежить від фінансів. Глобалізація ринків збільшила концентрацію багатства й економічну гегемонію над політикою. Республіка Землі - система світового уряду, обраного безпосередньо жителями планети у віці не менше 16-років .

29œ Грошові одиниці  вже не мають якого-небудь достоїнства. Усі грошові одиниці по суті "гарантовані" державним боргом і мають реальне достоїнство нижче 3% свого номінального достоїнства. Для цього служить курс на основі закону. Для нав'язування грошових одиниць людям. Dhana (Гроші), грошова одиниця Республіки Землі, повністю гарантована капіталами підприємств. Нова грошова одиниця являється реальною одиницею виміру вартості, дійсним засібом обміну і ціннисним запасом для збереження.

30œ Продовжується смертність. Якщо ми не повстаємо проти несправедливості, тим більше не повстанемо проти причини смерті і воліємо забути про те, що вона існує. Kayamara (Безсмертя) передбачає програму дослідження причин відмирання кліток. Це остання проблема, якій можна протистояти, оскільки якщо істинно те, що вмирається по необхідності, можна не вмирати, якщо тільки це являється більш необхідним.

Ось такі проблеми і рішення. Зараз звернемо увагу на ресурси й організацію.

Для протистояння цим проблемам на всій планеті були надані в розпорядження грошові ресурси на суму 11.452 млрд US Доларів і капітали підприємств номінальною вартістю 12.932 млрд Євро для гарантування 517 млрд Дхан.

Для реалізації тридцяти рішень необхідна структура з приблизно 37,5 млн чоловік в усім світі.

Час не є якою-небудь перемінною незалежною від реальності. Чим більше часу  проходить, тим більше збільшуються нерозглянуті проблеми. Тому на кожне рішення був виділений певний час, більше того точний календар.

Чи будуть протидії, перешкоди? Завжди є хтось, хто не бажає розуміти. І оскільки, як говорив К'єркєгард, що якщо необхідно виконати доручення і є можливість його виконання, і усе-таки воно не виконується, то це тому, що воно недостатньо зрозуміло,   протидії і перешкоди тих, хто έΕ не зрозумів  - передбачΕΞΞi. Терпіння. Потім зрозуміють і вони.

Успіхів у роботі. Navasthava (*).

Родольфо Марузі Гуарескі

Rodolfo Marusi Guareschi

(*) Navasthava - вітання і мовою санскрит означає " нове місце ".